Spoznajte nás

Kto vlastne sme

Profesionalita

Otázka bezpečnosti sa často dotýka citlivých informácií. Diskrétnosť a ochrana súkromia klientov je u nás na prvom mieste.

Sme viazaní mlčanlivosťou na všetky skutočnosti, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh.

Presadzujeme záujmy našich klientov.

Pýtate sa

Kto sme

Naše sídlo a operačné stredisko sa nachádza v meste Pezinok, služby  poskytujeme na území celého Slovenska prostredníctvom svojich pracovísk, obchodných partnerov a vyškolených pracovníkov.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2014, pri výkone práce čerpáme z dlhoročných skúseností bývalých členov PZ SR.

Sme súkromná bezpečnostná služba, naše rokmi overené pracovné postupy a nadobudnuté skúsenosti v oblasti bezpečnosti sme premietli do rozvoja našej spoločnosti.

Sme strážna služba, zamestnancov do radov našej spoločnosti vyberáme s dôrazom na bezúhonnosť, výhradne však na základe odporúčaní a overených referencií.

Zaujíma Vás

Čo robíme

Základom našej činnosti je strážna služba, našim klientom však poskytujeme aj odbornú prípravu, poradenstvo a technickú službu, ponúkneme vám zabezpečovací systém a montáž alarmu. Okrem ochrany súkromného majetku sa naša spoločnosť zameriava na bezpečnostné služby pre obce.

S bezpečnostnými službami poskytovanými obciam úzko súvisí odchyt psov, ktorý na profesionálnej úrovni zabezpečujeme všetkým obciam na území stredného a západného Slovenska.

Naša spoločnosť poskytuje tiež upratovacie služby s dôrazom na tak dôležitý aspekt, akým je osobná bezpečnosť a ochrana súkromia. 

Základom spolupráce je spoľahlivosť, u nás môžete čakať stabilných a preverených zamestnancov. Všetky nami vykonávané služby poskytujeme s dôrazom na osobnú bezpečnosť a ochranu vášho súkromia.

Flexibilita

Prispôsobujeme sa vašim požiadavkám a režimu

Pracujeme flexibilne, operatívne, efektívne.

Objednanie strážnej služby býva zdĺhavým procesom, nie však u nás. Zavolajte nám na operačné stredisko v ktorúkoľvek hodinu, v prípade splnenia zákonných náležitostí z vašej strany dokážeme nastúpiť takmer okamžite. Osobná ochrana, ochrana osoby a majetku, stráženie objektu, pult centrálnej ochrany, montáž alarmu alebo Security Transport, operačné stredisko je vám k dispozícii 24/7.

DEFENSEPRO je aktívna ochrana.

Zákonnosť §

Licencie, certifikáty, oprávnenia...

Naši zamestnanci sú na základe ich schopností starostlivo vyberaní k danému typu zákazky, musia byť nie len spôsobilí a bezúhonní, ale na daný typ práce musia mať osobnostné predpoklady. Predurčujú ich schopnosti a nadobudnuté skúsenosti.

Spolupracujeme s Policajným zborom Slovenskej republiky pri zabezpečovaní verejného poriadku, odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a dokazovaní v trestnom konaní.

Zisťujete si

Akí sme

Sme transparentní. Komunikácia s nami je jasná, priama a na rovinu, rovnako ako garancie, ktoré vám na svoju prácu dávame.

Sme zodpovední. K práci, ale aj k nečakaným následkom sa staviame čelom.

Spokojnosť klientov je u nás na prvom mieste, staviame si na dlhodobej spolupráci a dobrých vzťahoch.

Disponujeme poistným krytím na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe na zdraví a majetku v súvislosti s poskytovaním služby, alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi.

Základom úspechu je spokojný klient
staviame na dlhodobej spolupráci.

Tomáš Horvátik, riaditeľ spoločnosti

sk_SKSK