Predstavujeme Vám

Ochrana verejného poriadku

verejne prístupné miesta

Na základe zmluvy vykonávame v jednotlivých katastroch obcí funkciu bezpečnostného hliadkovania, za tým účelom využívame motorizovanú hliadku s označeným služobným vozidlom.

Hliadkovanie prebieha tak, že po vzore mestskej a obecnej Polície prechádzame komunikácie a verejné priestranstvá v katastri vašej obce.

Počas hliadkovania pre vás zhromažďujeme informácie, ktorých získavanie je pre samotných zástupcov obce časovo náročné a neprijateľné.

Evidujeme vznik nelegálnych skládok v extraviláne obce, spíšeme záznam o nefunkčnom osvetlení, svojou činnosťou zamedzujeme v nelegálnom vypúšťaní septikov, preverujeme nelegálne spaľovanie odpadu a poškodzovanie dopravných značení.

O každom zistení vytvoríme záznam, ktorý vám v čo najkratšom možnom čase zasielame na obec. O lokálnych problémoch sa tak dozvedáte prví, nemusíte tak reagovať až na sťažnosti od občanov.

Prečítajte si o našej práci viac v článku pracovná činnosť v chránených obciach.

sk_SKSK