Zodpovieme všetko

kontaktujte nás

Presvedčte sa sami

Zavolajte nám

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Potrebujete naše

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Defense Pro, s.r.o.

Sídlo: Moyzesova 4/A 902 01 Pezinok

IČO: 47831456

IČ DPH: SK2024117172

Potrebujete naše

bANKOVé SPOJENIE

Názov banky: Tatra Banka

Číslo účtu: 2925916140

IBAN: SK50 1100 0000 0029 2591 6140

SWIFT: TATRSKBX

sk_SKSK