Predstavujeme Vám

Ochrana nehnuteľností v správe obce

Už samotná montáž alarmu zabezpečí ochranu obecného majetku, narušiteľ objektu spustí poplach a ústredňa vám tak vyšle signál.

Spustený poplach, ktorý vy, zástupcovia obce, prijmete na svoj mobilný telefón pre vás bezpochyby znamená nepríjemnosť v podobe vstávania do noci a riešenia vzniknutej situácie.

Poplach je nutné preveriť fyzicky s čím je spojené riziko, že páchateľ sa stále nachádza v objekte alebo v blízkosti objektu.

Pripojením EZS z vášho objektu na PCO získate vzdialený dohľad nad vašimi objektami. V prípade alarmu objekt preveríme, v prípade falošného poplachu vás budeme informovať prostredníctvom SMS a záznam vám odošleme elektronicky.

V prípade narušenia objektu sa snažíme zachytiť unikajúceho páchateľa, zabezpečíme miesto činu, privoláme Políciu, vykonáme s nimi prehliadku priestorov a podstúpime riziká za vás.

V prípade narušenia je potrebné zabezpečiť okolie objektu a strážiť objekt do príchodu Polície, asistovať pri prehliadke vnútorných priestorov a spísať s nimi zápisnicu.

Zabezpečiť môžte váš obecný úrad, školu, škôlku, kultúrny dom, hasičskú zbrojnicu, akýkoľvek objekt v správe obce, ktorý má elektronický zabezpečovací systém.

Obráťte sa na nás, sme odborníci na ochranu majetku.

sk_SKSK