Článok pre obce a mestá

Ochrana majetku a verejného poriadku

Pracovná činnosť v chránených obciach

Radi by sme Vám priblížili

našu činnosť

v obciach, ktorým poskytujeme naše bezpečnostné služby. S radou obcí máme uzatvorené zmluvy na poskytovanie komplexnej ochrany, naša pôsobnosť sa tak vzťahuje na celé katastrálne územie a verejné priestranstvá na ktorých hliadkujeme. 

K predmetu ochrany patria tiež nehnuteľnosti v správe obce, tie chránime prostredníctvom pripojenia alarmu na pult centrálnej ochrany (PCO). Poskytujeme vám dostupnosť nášho dispečingu a výjazdových jednotiek s nepretržitou pracovnou dobou, sme dostupní 24/7. 

Kde konkrétne ste nás

mohli vidieť?

Prítomnosť našich pracovníkov ste si mohli všimnúť pri organizovaní hodových slávností a osláv, pri riešení krízových dopravných situácií alebo pri vykonávaní odchytu zabehnutého či túlavého psíka. 

Mohli ste sa s nimi tiež osobne zoznámiť pri prevzatí psíka z odchytového koterca v obci Veľký Biel, ktorý vám ušiel a nám sa ho podarilo odchytiť.

Postrehnúť môžete naše zásahové vozidlá, ktoré majú svoje charakteristické polepy a farby.

Ochrana

Naši pracovníci v zásahových vozidlách prechádzajú územím vašej obce za účelom preverenia poplachov na objektoch, pohybujú sa u vás v nepravidelných intervaloch za účelom bezpečnostného hliadkovania, prípadne si plnia svoje úlohy zadané od obce.


Hliadkovanie v katastri obce predstavuje jednu z významných služieb na úseku bezpečnosti, ktorú vašej obci poskytujeme.

čo si predstaviť pod pojmom

hliadkovanie v obci

Cieľom hliadkovania môže byť kontrola kritických miest, ktoré sa tak stávajú pevnými bodmi kontroly v rámci našej činnosti.

Prioritou pri výkone hliadkovacej činnosti je prevencia v oblasti páchania kriminality, ochrana ako verejného, tak aj súkromného majetku, života a zdravia. Hliadkovanie prebieha v nepravidelných intervaloch a naša prítomnosť v obci je nepredvídateľná.

Počas výkonu služby máme vplyv nie len na oblasť bezpečnosti. Plníme pre vás množstvo sekundárnych úloh za účelom odstránenia negatívnych javov. Zistené skutočnosti zaznamenáme a o výsledku informujeme váš obecný úrad. Svojou činnosťou sa tak stávame predĺženou rukou obce a odľahčujeme bremeno pracovníkom obecného úradu, plníme úlohy na základe ich zadania a zhromažďujeme informácie o problémoch, ktorých získavanie je pre samotných zástupcov obce časovo náročné a často aj nemožné.

V čom spočíva náš

prínos pre obec

Každá obec je individuálna a stretáva sa s rôznymi problémami, pričom s mnohými z negatívnych javov sa potýkajú všetky. Evidujeme vznik nelegálnych skládok v extraviláne obce, vedieme záznamy o nefunkčnom osvetlení, pátrame po nelegálnom vypúšťaní septikov a zamedzujeme tomu, taktiež preverujeme nelegálne spaľovanie odpadov. Počas našej činnosti evidujeme poškodené dopravné značenia, ktorých absencia alebo nezrozumiteľnosť môžu mať za následok vážnu dopravnú nehodu. Pri zistení protizákonného konania zasiahneme a kontaktujeme Políciu.

 

O každom zistení vytvoríme záznam , ktorý v čo najkratšom možnom čase zasielame na príslušný obecný úrad.

Súkromný majetok

Otvorená garážová brána, otvorená bránka, zabudnutý bicykel pred domom, zabudnuté otvorené dvere na motorovom vozidle.


S takými a podobnými prípadmi sa stretávame často. Ak sa s nimi stretneme, v takom prípade zazvoníme na najbližší zvonček a na zistený neželaný stav občanov priamo upozorníme, následne o udalosti vypracujeme záznam

naša priorita

život a zdravie

S kritickými situáciami sa stretávame najmä v podvečerných hodinách, vďaka plneniu povinností v skorších hodinách sa nám viac krát podarilo zasiahnuť a predísť tak následkom, ktoré by ráno mohli byť fatálne. Spiaci človek uprostred cesty, človek v bezvedomí následkom pádu, človek v čiastočnom bezvedomí pri krajnici cesty. To boli tie šťastné prípady, ktoré vďaka podaniu prvej pomoci skončili iba príjazdom sanitky a preto prikladáme hliadkovaniu veľkú váhu.

 

Záchrana ľudského života a zdravia pre nás hrá veľkú rolu. Pracovníci našej zásahovej jednotky absolvovali záchranársky kurz, opakovane poskytovali prvú pomoc občanom v núdzi, sú na také situácie pripravení a svoje schopnosti naďalej rozvíjajú.

sme dostupní non-stop

ako nás kontaktovať

Sme tu pre vás nonstop, ale na výjazd vyráža naša hliadka až na pokyn povereného zástupcu obce. Našu hliadku môže privolať iba poverený pracovník obecného úradu, preto vás poprosíme v každom prípade kontaktovať váš obecný úrad a ten rozhodne o ďalšom postupe riešenia situácie.

V prípade nedostupnosti obecného úradu a jeho pracovníkov nás môžete v naliehavých prípadoch kontaktovať na tel. čísle 0948 684 548, my už budeme vedieť ako postupovať. Vaše prípadné otázky môžete smerovať aj na náš e-mail: info@defensepro.sk 

en_USEN