Spoľahlivosť smerujúca k jedinému cieľu

- Efektívna ochrana -

Chránime Vaše priority

Bezpečnostná
Služba

Technická
Služba

Detektívna
Služba

Odchytová
Služba

Spoznajte nás

Defense Pro

Naše sídlo a operačné stredisko sa nachádza v meste Pezinok. Naše služby poskytujeme na území celého Slovenska prostredníctvom svojich pracovísk, obchodných partnerov a vyškolených pracovníkov.

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2014.

Podstatná časť našej organizácie je sústredená na západnom Slovensku, v spolupráci s našimi partnermi poskytujeme služby na území celej Slovenskej republiky.

Sme dostupní nonstop

0
+

Chránených objektov

0
+

Aktivných klientov

0
+

Zásahových vozidiel

Vďaka Vám sa posúvame vpred

Referencie klientov

So spoločnosťou DefensePro spolupracujeme od roku 2017. Pomáhali nám zabezpečovať viacero hromadných podujatí, aj s vystúpeniami popredných slovenských interpretov a máme s nimi uzatvorenú aj zmluvu na odchytovú službu. Ich práca je vysoko profesionálna s veľmi ľudským prístupom.

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič

Spoločnosť Defense Pro vykonáva v našej obci rôzne činnosti, ktoré pomáhajú udržiavať poriadok a bezpečnosť na verejných priestranstvách. Podstatnou náplňou ich práce je hliadkovacia činnosť, dohľad pri organizovaní kultúrnych podujatí a v neposlednom rade odchyt túlavých psov. Napriek širokej ponuke služieb, svoju prácu vykonávajú veľmi zodpovedne a poctivo.

Mgr. Ján Klačko, starosta obce Hrubá Borša

S prácou DefensePro v našej obci som maximálne spokojný. Ich práca je na vysokej profesionálnej úrovni. Spolupracujeme so spoločnosťou aj pri odchyte túlavých psov , čo je v poslednej dobe veľký problem v každej obci.

Sú veľmi rýchly aj pri riešení narušenia verejného poriadku. Vďaka ich hliadkovaniu v obci klesá počet krádeží.

Spolupracujeme so spoiočnosťou DefensePro aj pri zabezpečení kultúrnych akcií.

Štefan Čermák, starosta obce Tureň

So spoločnosťou DefencePro začala naša obec spoluprácu v roku 2017. Svojim profesionálnym prístupom nás ich služby presvedčili a naša obec využíva služby od pomoci pri zabezpečení obecných podujatí, odchytu psov až po bežné zabezpečovanie poriadku v obci. Cením si, že i pri neočakávaných situáciách ochotne poskytnú svoje služby.

Adriana Čechovičová, starostka obce Limbach

Spoločnosť Defense Pro nám svojim profesionálnym prístupom pomáha chrániť od roku 2018 obchodné priestory, majetok a objekt nášho vinárstva. So spoluprácou s nimi sme po celý čas veľmi spokojní a cítime sa pod ich ochrannými krídlami bezpečne.

Marcela Hrozeková, konateľ PEREG, spol. s r.o.

Na pult centrálnej ochrany spoločnosti Defense Pro sme pripojení od roku 2017. Okrem nepretržitého monitorovania chráneného objektu nám zabezpečujú okamžitý výjazd zásahovej jednotky, ochranu a fyzické stráženie našej prevádzky. Pracovníci tejto spoločnosti sú milí a vždy ochotní profesionáli. Počas našej spolupráce nám pomohli riešiť i kritické momenty vzniknuté na prevádzke, ako nočné obťažovanie zamestnancov neznámymi osobami, problémové správanie zamestnancov pod vplyvom návykovej látky. Okamžitým nasadením nám pomohli pri podozrení z krádeže, kedy zabezpečili stráženie podozrivých osôb do príchodu polície.

Ďakujeme za spoluprácu a vážime si ich individuálny prístup, ktorý vytvorili pre naše zariadenie sociálnych služieb.

Ing. Eva Nováková, riaditeľka

Mám potrebu sa Vám ešte raz úprimne poďakovať za Váš profesionálny a pritom veľmi ľudský prístup pri zabezpečovaní prevozu nášho dieťaťa do liečebne. Ďakujem a želám Vám všetko len to naj 🙂

Štatutár PhDr. Anna Hannikerová

Náš club chránite od roku 2018 a s vašimi službami sme maximálne spokojní. Pozitívne hodnotíme najmä ochotu, ustrojenosť vašich pracovníkov a ich ľudský prístup k návštevníkom nášho podniku. V prevádzke máme alarm pripojený na pult centrálnej ochrany a mimo otváracích hodín je objekt pod vašou ochranou, vaše služby vrelo odporúčame.

Konateľ spoločnosti Štefan Slovák

sk_SKSK

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU SBS:

BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK