Súkromná bezpečnostná služba (SBS) - Pezinok, Senec, Galanta, Dunajská Streda, Trnava, Malacky | Defensepro

Súkromná bezpečnostná služba | Defense Pro s.r.o.

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2014. Našou prioritou je vaša spokojnosť, preto vkladáme do našej práce maximum, o čom svedčí aj množstvo našich spokojných klientov. Naše pôsobenie sa opiera o tri základné priority. Je to profesionalita, flexibilita a zákonnosť.

Detektívna služba
Strážna služba
Zásahové vozidlá

SÚKROMNÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

Činnosti vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikujú po obojstrannom zvážení potrieb a požiadaviek zmluvného partnera. Ponúkané služby v plnom rozsahu poskytuje spol. Defense Pro, s.r.o. na celom území Slovenska.

Zásahové jednotky

Činnosť zásahových jednotiek musí byť úzko spätá a synchronizovaná s činnosťou pultu centrálnej ochrany.

Chránime

360

objektov
Už nad

250

klientov
K dispozícii

6

vozidiel

Strážna služba

Ochrana majetku pri plánovaných spoločenských podujatiach a mimoriadnych situáciách, hliadkovacia a kontrolná činnosť.

Pult centrálnej ochrany

Jeho základnou úlohou je prijímať signály z prenosových zariadení chránených objektov, ktoré sú zabezpečené elektronickým zabezpečovacím systémom.

Detektívna služba

Detektívna služba je najcitlivejším druhom bezpečnostnej služby, najmä pokiaľ ide o možnosť zásahu do osobnostných práv. Vykonáva sa spravidla skrytou formou.

Zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí

Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. Vám poskytne vhodnú formu ochrany pre každú príležitosť, ktorá si vyžaduje prítomnosť pracovníkov bezpečnostnej služby.