odborne spôsobilí

Zamestnanci

Výber zamestnancov

Náš bezpečnostný pracovník musí spĺňať kritériá zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však garantujeme:

1) Výkon služby odborne spôsobilými zamestnancami, s vybavením nutným pre výkon fyzickej ochrany podľa zákona a vhodným ustrojením podľa požiadaviek klienta

2) Kvalitný výber zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ochrany vzhľadom k požiadavkám klienta

3) Rozhodné, ale slušné a kultivované vystupovanie

4) Schopnosť samostatného rozhodovania a konania

5) Hl. aspektom je primeraný vek, fyzická zdatnosť a dlhodobé skúsenosti v oblasti bezpečnosti

Sme profesionáli

V brandži

Naša práca je špecifická a pre jej výkon je potrebné, aby každý náš zamestnanec spĺňal určité kritéria. To znamená, že každý z našich zamestnancov musí spĺňať odborné požiadavky pre výkon tejto profesie, pričom musí mať aj osobnostné a fyzické predpoklady.

Náš tím sa skladá z odborníkov, ktorí majú za sebou aj pracovné skúsenosti v oblasti strážnej služby. Ich schopnosti sú preverované v pravidelných testovaniach, ktoré absolvuje každý člen nášho tímu.

S profesionalitou našich zamestnancov úzko súvisí aj kvalita poskytovaných služieb.

Томаш Горватик, директор организации

Ako prebieha viacstupňový

prijímací pohovor

Každý náš zamestnanec musí prejsť viacerými stupňami prijímacieho pohovoru.

Súčasťou výberu sú testy fyzických a psychických schopností, či testy správania sa v nepredvídateľných a záťažových situáciách. Vďaka nim sa naša spoločnosť skladá z tímu profesionálov, ktorí si plnia svoje pracovné schopnosti, precízne a do poslednej bodky.

Okrem typických pracovných požiadaviek pre výkon danej pracovnej pozície, musia byť naši zamestnanci najmä lojálni a flexibilní. 

Akým spôsobom dodržiavame

Bezpečnostné zásady

Vaša bezpečnosť i bezpečnosť a ochrana vášho majetku je u nás na prvom mieste. Preto dodržiavame všetky potrebné bezpečnostné kritéria.

Pri svojej práci zároveň využívame najmodernejšie technológie, ktoré sú určené na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti. S využívaním technológií pri našej práci súvisí aj pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov.

Aby sme vám mohli poskytnúť maximum, čo je v našich silách, musíme ovládať všetky oblasti našej pôsobnosti a musíme mať prehľad o vývoji a využívaní najnovších technológií. 

Čo znamená diskrétnosť

pre našich klientov

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. Pri našej práci často prichádzame do kontaktu s citlivými informáciami o našich klientoch. Tieto informácie podliehajú prísnej diskrétnosti.

Všetci naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou, kladieme na to mimoriadny dôraz. Zásady máme zakotvené v pracovnom poriadku, zmluvách so zamestnancami a s klientom. Vďaka všetkým týmto opatreniam nemusíte mať obavy, že by unikli citlivé informácie o vás či vašom majetku.

ru_RURU