Predstavujeme Vám

Fyzická ochrana objektov

Pri vstupe do chráneného objektu je pracovník SBS služby spravidla prvou osobou ktorú stretnete. Uniforma SBS pracovníka je základným poznávacím znakom bezpečnostnej služby, jeho ustrojenosť, vystupovanie a potrebná kontrola spojená s umožnením vstupu však prezentuje nie len to, na akej úrovni je daná strážna služba, prezentuje najmä záujem klienta o stráženie objektu.

Vyberte si spoľahlivého partnera, obráťte sa na nás. 

Návštevník, zákazník, váš obchodný partner, každý pri vstupe do objektu nadobudne prvý dojem a cestou ku dverám vašej kancelárie si bude vytvárať mienku o vašej spoločnosti.

Do objektu však môže vstupovať potenciálny páchateľ, osoba sledujúca vlastné záujmy, ktorá by v tom opačnom prípade nadobudla pocit, že neschopnosť pracovníka a nedostatočná úroveň ochrany mu toho odpustia až príliš veľa.

Zamestnancov vyberáme starostlivo, každý je preverený.

Pred nástupom do práce nám zamestnanci SBS preukazujú svoju bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť. Služby poskytujeme na základe vašich požiadaviek, v intenciách zákona a na základe licencií vydaných KRPZ SR v Bratislave.

Dodržiavanie zákonných nariadení

§ ZÁKONNOSŤ

Cenu za stráženie objektu určuje náročnosť práce spojená s potrebnou kvalifikáciou zamestnanca a jeho znalostí, napríklad v oblasti cudzích jazykov.

Uniformu prispôsobíme vašim predstavám, s nami si váš chránený objekt zachová úroveň svojej prezentácie. Vybavenie pracovníka potrebným technickým vybavením je samozrejmosťou.

S vypracovaním cenovej ponuky sa obráťte na nás. 

Služobný pes a jeho umiestnenie na chránený objekt.

Pes je vhodnou voľbou pri posilnení strážnej služby. Vyštekanie narušiteľa objektu, odplašenie alebo záchyt páchateľa, či spoločnosť pracovníka pri obchôdzke. Osobná bezpečnosť našich pracovníkov je pre nás veľmi dôležitá, použitie strážneho psa odporúčame a prezentujeme všade tam, kde to charakter objektu vyžaduje alebo umožňuje.

ru_RURU

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU SBS:

BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK