Predstavujeme Vám

Bezpečnostná služba

Pri vstupe do chráneného objektu je pracovník SBS služby spravidla prvou osobou ktorú stretnete. Uniforma SBS pracovníka je základným poznávacím znakom bezpečnostnej služby, jeho ustrojenosť, vystupovanie a potrebná kontrola spojená s umožnením vstupu však prezentuje nie len to, na akej úrovni je daná strážna služba, prezentuje najmä záujem klienta o stráženie objektu.

Vyberte si spoľahlivého partnera, obráťte sa na nás. 

Návštevník, zákazník, váš obchodný partner, každý pri vstupe do objektu nadobudne prvý dojem a cestou ku dverám vašej kancelárie si bude vytvárať mienku o vašej spoločnosti.

Do objektu však môže vstupovať potenciálny páchateľ, osoba sledujúca vlastné záujmy, ktorá by v tom opačnom prípade nadobudla pocit, že neschopnosť pracovníka a nedostatočná úroveň ochrany mu toho odpustia až príliš veľa.

Zamestnancov vyberáme starostlivo, každý je preverený.

Pred nástupom do práce nám zamestnanci SBS preukazujú svoju bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť. Služby poskytujeme na základe vašich požiadaviek, v intenciách zákona a na základe licencií vydaných KRPZ SR v Bratislave.

Dodržiavanie zákonných nariadení

§ ZÁKONNOSŤ

Cenu za stráženie objektu určuje náročnosť práce spojená s potrebnou kvalifikáciou zamestnanca a jeho znalostí, napríklad v oblasti cudzích jazykov.

Uniformu prispôsobíme vašim predstavám, s nami si váš chránený objekt zachová úroveň svojej prezentácie. Vybavenie pracovníka potrebným technickým vybavením je samozrejmosťou.

S vypracovaním cenovej ponuky sa obráťte na nás. 

Služobný pes a jeho umiestnenie na chránený objekt.

Pes je vhodnou voľbou pri posilnení strážnej služby. Vyštekanie narušiteľa objektu, odplašenie alebo záchyt páchateľa, či spoločnosť pracovníka pri obchôdzke. Osobná bezpečnosť našich pracovníkov je pre nás veľmi dôležitá, použitie strážneho psa odporúčame a prezentujeme všade tam, kde to charakter objektu vyžaduje alebo umožňuje.

Prvým krokom je určenie zásadných bodov režimu stráženia, ktoré pre nás predstavujú kostru bezpečnosti. Čo je priorita, čo všetko treba chrániť, kde bude pracovník stáť, aké bude plniť povinnosti a za čo bude zodpovedať. Prehliadka ľudí pri vchode a kontrola vstupeniek, ochrana vstupu do zázemia, fyzická ochrana pred pódiom, kontrola priestorov a posilnenie strážnych stanovísk.

Neváhajte nám zavolať, postaráme sa vám o stráženie objektu. Poradíme vám pri posúdení bezpečnostných rizík a pomôžeme s organizovaním podujatia.

Hlavný význam prítomnosti SBS na podujatí je samozrejme prevencia kriminality, ochrana zdravia návštevníkov a majetku. Čím je počet návštevníkov vášho podujatia väčší, tým viac pracovníkov je potrebných na jeho zabezpečenie, no priama úmera tu neplatí.

Podľa náročnosti rozdeľujeme podujatia na bežné, menej náročné a náročné. Pracovné podmienky výrazne sťažuje konzumácia alkoholu návštevníkmi podujatia, na čo je potrebné byť pripravený.

Pri riešení krízových situácií je potrebné zakročiť bez agresie, primerane, s ohľadom na bezpečnosť a zdravie všetkých účastníkov. To však dokážu iba skúsení pracovníci profesionálnej SBS. Máme rozsiahle skúsenosti so zabezpečením podujatí a nie je nám cudzia ani ochrana nočných klubov.

Po úvodnej konzultácii vám vypracujeme cenovú ponuku a zašleme vám návrh zmluvy. Výber uniformy bude jediná vec, ktorá vás bude trápiť. Oblek, taktický odev alebo rifle a tričko, sme pripravení na každú príležitosť. Oslovte nás a stanete sa jedným z našich spokojných klientov. 

IFAK

Skratka slov pre „Individual First Aid Kit“. Jedná sa o lekárničku prvej pomoci. Sme naučení spoliehať sa najmä sami na seba a svoje schopnosti. Ochrana podujatí nás uistila v tom, že je to správny krok. Nie na každom podujatí je prítomná sanitka, pri záchrane života ide o sekundy a preto zostavujeme pracovné skupiny s dôrazom na prítomnosť aspoň jedného pracovníka so zdravotníckym kurzom. IFAK obsahuje základné vybavenie na ošetrenie vážnych poranení. 

Základ jeho obsahu tvorí Tourniquet, tlakový obväz, CHEST SEAL a izotermická fólia.

Ponúkame vám spoločnosť, ktorá vám dodá istotu.

Sprevádzame našich klientov na obchodné rokovania, dražby, aukcie, pri preprave finančnej hotovosti a cenných predmetov.

K osobnej ochrane neoddeliteľne patrí fyzická ochrana rodinných príslušníkov klienta. Sprevádzanie detí do a zo školy, krúžkov, tréningov, na spoločenských a kultúrnych podujatiach. 

Ponúkame vám pravidelné ako i nepravidelné monitorovanie objektov a sprevádzanie pri služobných cestách, obráťte sa na nás.

Ponúkame vám spoločnosť

ktorá dodá istotu

Základom našej práce je všetkými možnými a dostupnými opatreniami predchádzať hrozbám, ktoré ohrozujú klienta a neobmedzovať ho výkonom svojej činnosti.

Kladieme dôraz na komfort. Osobný strážca z našich radov je profesionál, ktorého si prajete mať po svojom boku nie len vtedy, keď sa niečo pokazí.

Sme pravidelne školení a trénovaní so zameraním na vysokú mieru pozornosti, aby sme pri výkone ochrany na 100% vnímali svoje okolie a dokázali tak včas zaznamenať rozdiely, ktoré môžu byť indikátormi blížiaceho sa útoku alebo krízovej situácie.

Pri práci našich Bodyguardov je samozrejmosťou bezpečnostné vzdelanie a ovládanie platnej legislatívy.

Naši pracovníci sú držiteľmi zbrojných preukazov, certifikátov pre výkon osobnej ochrany a majú bezpečnostnú prax.

Na pravidelnej báze sú školení nie len z taktiky vykonávania ochrany, ale aj postupov ošetrenia zranení a záchrany ľudského života.

Sme profesionáli, ktorých si prajete

mať po svojom boku

Sme si vedomí, že pri riešení krízových situácií je potrebné okamžite zakročiť s ohľadom na bezpečnosť a zdravie nie len našich klientov, ale i všetkých zúčastnených osôb.

Osobná ochrana je služba, v ktorej rozhodujú najmä skúsenosti a osobnostné predpoklady.

K vypracovaniu ponuky pristúpime po odbornej konzultácii a špecifikovaní vašich potrieb.

Sme pripravení a vybavení na každú príležitosť, stačí nás kontaktovať.

Preprava hotovosti

Potrebujete ochrániť svoje podnikanie a nastaviť režim, ktorý vám dopraje pokojný spánok? Nemusíte byť pri všetkom. Obráťte sa na nás, vaša slabina sa premení na pevný bod vášho podnikania.

Na vašu prevádzku prídeme vo vopred určený čas, finančný obnos prevezmeme a bezpečne prepravíme.

Na prepravu hotovosti používame auto s označením „Zásahové vozidlo“. Posádku vozidla tvoria vyškolení pracovníci s bezpečnostnou praxou, ktorí sú držiteľmi zbrojných preukazov. 

Ochrana majetku vyžaduje spoľahlivosť SBS na vysokej úrovni. Obráťte sa na nás a my vám ponúkneme naše služby. 

vaša slabina sa premení na

pevný bod podnikania

Je vaším podnikaním preprava tovaru? Vaša zodpovednosť končí jeho odovzdaním. Je pre vás dôležitá ochrana vašej osoby a tak nechcete ponechať výsledok náhode? Bezpečnostný doprovod kamiónov alebo „Security Transport“ je služba pre vás.

Na ceste k nášmu spoločnému cieľu používame moderné technologické zariadenia. Ochrana osoby pri preprave tovaru je naša špecializácia.

Posádku vozidla tvoria vyškolení pracovníci s praxou v oblasti bezpečnosti, ktorí sú držiteľmi zbrojných preukazov.

Pýtate sa, ako to prebieha?

Trasa transportu so sprievodom SBS je vopred naplánovaná, prebieha pod drobnohľadom nášho dispečingu. Dohliadame na plynulosť dopravy, správy o dopravnej situácii a nadchádzajúcich zmenách hlási dispečer všetkým zúčastneným do vysielačiek, plní zadanie špeciálnych úloh a jeho priorita je prijatie opatrení za účelom ochrany majetku. 

Už v štandarde vybavíme vaše vozidlo prenosným GPS zariadením a  posádku transportu vysielačkami.

Pýtate sa, ako to prebieha?

Trasa transportu so sprievodom SBS je vopred naplánovaná, prebieha pod drobnohľadom nášho dispečingu. Dohliadame na plynulosť dopravy, správy o dopravnej situácii a nadchádzajúcich zmenách hlási dispečer všetkým zúčastneným do vysielačiek, plní zadanie špeciálnych úloh a jeho priorita je prijatie opatrení za účelom ochrany majetku.

Už v štandarde vybavíme vaše vozidlo prenosným GPS zariadením a  posádku transportu vysielačkami.

Мы защищаем ваши приоритеты

Základné pracovné povinnosti výjazdovej skupiny sú plnenie úloh operačného strediska, ochrana majetku, preverenie poplachu, zabezpečenie objektu alebo ochrana domu. Ochrana rodinného domu, ochrana skladu a zabezpečenie prevádzky nie je to jediné, našou prácou je ochrana peňažných ústavov. Chránime banky aj bankomaty.

Naši pracovníci sú držiteľmi zbrojných preukazov, majú niekoľko ročnú prax v oblasti SBS, absolvujú na mesačnej báze školenie z taktiky vykonávania zásahov, ale aj postupov ošetrenia zranení a záchrany ľudského života.

So zvyšujúcou sa mierou kriminality a zručnosťou páchateľov trestných činov je nevyhnutný technologický pokrok. SBS služba musí byť na zabezpečenie objektu technicky a personálne pripravená.

Zásahová skupina predstavuje najužší výber zo zamestnancov našej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi vo výkone ochrany. Na stretnutie s páchateľom sme fyzicky a technicky pripravení.

Nadobúdané skúsenosti v oblasti SBS nás zaväzujú k neustálemu zlepšovaniu našich schopností.

Vozidlá sú vybavené všetkým čo potrebujeme, neodradí nás ani neprístupný terén. Kľúčový je rýchly dojazd, nikdy nevieme čo nás na objekte čaká a preto sme na riešenie neštandardných situácií pripravení.

Po príjazde na chránený objekt zavážia skúsenosti a dostatočne bohaté materiálne vybavenie.

Prvotné bezpečnostné úkony sú vykonané už keď zásahové vozidlo prichádza k objektu, zvlášť keď je predmetom ochrana domu alebo ochrana majetku na odľahlom mieste. Ako prvý prebieha monitoring objektu a okolia. Využívaním moderného vybavenia získavame nad páchateľmi taktickú výhodu, očakávaný moment nášho prekvapenia sa nekoná. 

Sme pripravení chrániť váš majetok a pomôcť vám.

záchrana života na prvom mieste

absolvovali sme kurzy

Prvá pomoc je súbor účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo na zabránenie zhoršenia zdravotného stavu ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Nenahradzuje lekárske ošetrenie, ale správny postup, skúsenosti a vybavenie sú predpokladom k jeho úspešnosti.

IFAK

Skratka slov pre „Individual First Aid Kit“. Jedná sa o lekárničku prvej pomoci, ktorú má každý člen zásahovej skupiny vždy pri sebe.

Obsahuje základné vybavenie na ošetrenie vážnych poranení. Základom obsahu IFAKu je Tourniquet, tlakový obväz, CHEST SEAL a izotermická fólia. 

IFAK je určený pre samoošetrenie zranení jeho nositeľa, zraneného kolegu a klienta.

kontrola objektov a areálov

Ochrana objektov, ochrana priemyselných areálov, kontrolná činnosť v obci alebo špeciálne úlohy SBS pre našich klientov, to všetko patrí do pracovnej náplne výjazdovej skupiny.

Dočasná ochrana objektu bez možnosti na montáž alarmu a kamier je naša špecializácia, kontaktujte nás ak máte rozľahlý objekt a montáž alarmu nie je možná. Zabezpečíme vám kontroly podľa vašich potrieb, postaráme sa o rutinné úkony, ako zamknutie a odomknutie objektu. 

Ponúkneme vám prenosný zabezpečovací systém s pripojením na pult centrálnej ochrany, ktorý má vlastný zdroj energie.

V prípade narušenia objektu zaistíme jeho okolie.

Ste v situácii, keď je vaša stavba tesne pred dokončením, stále nie je obývateľná a často ju nechávate opustenú? Dajte si pozor, nepodceňujte ani drobné krádeže stavebného materiálu z vášho pozemku.

Zlodejov neuspokojí ani obohatenie sa o pár desiatok € na kabeláži a medených zvodoch vášho domu. Je to síce tá najmenšia škoda, akú vám môžu spôsobiť, no už teraz ďaleko presiahla vaše náklady na dočasnú ochranu. 

Signalizačné zariadenie nemusíte kupovať, zapožičiame vám ho. Dočasná ochrana majetku je možná aj bez prívodu elektrickej energie.

Poradíme vám, ako na to. Prvý krok predstavujú preventívne opatrenia na zabezpečenie objektu, súčasťou ktorých je označenie nálepkou SBS.

Kontrola objektu, ochrana domu, ochrana novostavby. Úkony na akékoľvek zabezpečenie budovy vykonáme na základe inštrukcií a požiadaviek klienta.

Spoľahnite sa, obráťte sa na nás a opíšte nám vašu predstavu. 

Elektronická ochrana objektov

Srdce našej spoločnosti predstavuje operačné stredisko. Je to pracovisko so stálou službou, na ktorom je umiestnený pult centrálnej ochrany (PCO) a monitory za účelom vzdialeného dohľadu nad objektami (VIDEOPULT).

Pracovníci operačného strediska neustále vyhodnocujú informácie prichádzajúce na PCO, pravidelne kontrolujú kamerové systémy na vzdialených objektoch, obsluhujú telefónne linky, informujú výjazd a plnia individuálne úlohy pre klientov. 

Sme tu pre vás nonstop

vôbec neváhajte

Po prijatí telefonátu, poplachu, alebo spozorovaní pohybu na kamerách postupujú v zmysle pokynov vopred dohodnutých s klientom. V prípade potreby fyzickej kontroly objektu je vyslaná zásahová jednotka, s ktorou sú v neustálom spojení prostredníctvom vysielačiek.

Ich práca je odovzdávanie pokynov, informovanie o dopravnej situácii a plánovanie trasy prostredníctvom GPS zariadenia vo vozidlách až na miesto určenia. Pracovníci PCO inštruujú výjazd pri kontrole objektu, komunikujú s kontaktnou osobou, volajú na objekt Políciu, hasičov, prípadne záchrannú službu.

Náš operátor PCO je dostupný NONSTOP. Informujte sa u nás a my vám ochotne odpovieme na všetky otázky. 

Nie všetko sa dá naplánovať, preto k práci pristupujeme flexibilne a s pochopením.

Naša pracovná doba je 24/7 a tak nás neváhajte kontaktovať v prípade akútnej potreby, aj keď vaša ochrana vyžaduje nástup hneď.

Vzdialený dohľad

Videopult

Znížte vaše straty v podnikaní na minimum. Získajte prehľad o aktuálnom dianí na prevádzke, zvoľte montáž kamier. Ste rozvinutá firma, nemáte čas neustále sledovať aktuálne dianie a vyhodnocovať záznam? Pripojenie kamier na VIDEOPULT nie je tak nákladné, môžete si ho dovoliť a ušetrí vám financie.

MODERNÁ STRÁŽNA SLUŽBA A OKAMŽITÉ ŠETRENIE NÁKLADOV – Pre podnikateľov a správcov objektov je elektronická ochrana majetku bežná. Fyzická ochrana ktorú nahradí zabezpečovací systém so vzdialeným dohľadom prináša výrazné šetrenie financií.

Pripojte kamerový systém na náš VIDEOPULT, postupnými krokmi nahradíme fyzické stráženie objektu. Prostredníctvom PCO dokážeme kamerový systém riadiť na diaľku a vy tak získate okamžitý prehľad. Ochrana majetku a kontrola zamestnancov, nastavíte si režim fungovania presne tak, ako to vyžadujete. O vykonanie rutinných činností sa vám postará naše zásahové vozidlo a jeho posádka. 

Chránený objekt so vzdialeným dohľadom, ak je jeho alarm pripojený na PCO, vám šetrí financie okamžite. Vďaka EZS vyhodnotíme situáciu na objekte, odfiltrujeme falošné poplachy a šetríme tak náklady na zbytočný výjazd k objektu. Výjazd vyrazí iba v tom prípade, keď je to skutočne nutné.

alarm systém a ochrana majetku

Pre koho je ochrana pripojením na PCO vhodná? Pre každého, kto alarm má alebo si ho plánuje zabezpečiť. Zahoďte pocit neistoty za hlavu a zvýšte úroveň zabezpečenia vášho objektu.

Pripojenie alarmu na pult centrálnej ochrany vám poskytne spoľahlivú ochranu a nonstop dohľad nad vašim objektom. Preverenie poplachu a kontrola objektu tak jednoducho, ako sa len dá.

Z pohodlia vášho domova, bez podstúpenia zbytočného rizika. Na túto službu si zvyknete veľmi rýchlo. Podstatná časť našej organizácie je sústredená na západnom Slovensku, no o vašu ochranu sa dokážeme postarať na území celej republiky.

Zahoďte pocit neistoty za hlavu

zvýšte úroveň Ochrany

Ako to funguje? Kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

Po jej schválení pripravíme návrh zmluvy. Prvá je obhliadka objektu, nasleduje pripojenie alarmu na PCO prostredníctvom špeciálneho komunikátora a vytvorenie typového projektu pre zabezpečenie objektu.

Náš komunikátor má vlastnú kartu SIM a informácie z  ústredne okamžite odosiela na PCO. Po prijatí informácie o narušení objektu okamžite reagujeme, zásahová skupina štartuje v zmysle pokynov.

V prípade vašej telefonickej nedostupnosti štandardne posielame zásahové vozidlo bez zbytočného odkladu. O výsledku preverenia vás informujeme formou správy SMS. Záznamy a fotografie posielame na e-mail, nič vám neunikne.

Alarm systém šetrí financie okamžite. Škoda spôsobená krádežou spravidla niekoľkonásobne prevyšuje náklady na montáž alarmu. Náklady na zabezpečovací systém a pripojenie objektu k PCO sú pri tom zanedbateľné.

Pýtajte sa, na základe zmluvy s licencovanou spoločnosťou získate výhodnejšie poistné podmienky vo vašej poisťovni.

Nie "len" ochrana

prevádzok

Zabezpečovací systém na prevádzke vám poskytne nie len ochranu vášho majetku, dnešná technológia vám poskytne možnosti o ktorých ešte netušíte. Únik vody, plynu, požiar, na to všetko vás upozorní vhodný systém.

Aplikácia v telefóne, ktorá vás informuje o nástupe vášho zamestnanca? Žiadny problém, prístupové karty, priradené menovite každému zamestnancovi, vám zabezpečia dochádzku v elektronickej podobe, v aktuálnom čase, priamo vo vašom mobilnom telefóne.

Vďaka technológii si tak dokážete overiť ich príchod na prevádzku, získate neomylný podklad na mzdu a prehľad o vašom podnikaní. Ak zabudnete objekt zakódovať, dokážete to spraviť na diaľku z pohodlia svojej obývačky.

Cenovo prijateľné riešenie

Keď rozhoduje cena

Alarm a jeho obstaranie pre vás nemusí nutne znamenať veľkú finančnú investíciu. Jednoduché zariadenie vám dokážeme prenajať v cene mesačného paušálneho poplatku. Ak si zvolíte náročný zabezpečovací systém, časť sumy zaplatíte a časť vám rozdelíme na splátky. Dajte si k nám vypracovať ponuku na váš nový alarm.

ru_RURU