Predstavujeme Vám

Zásahová jednotka

Мы защищаем ваши приоритеты

Základné pracovné povinnosti výjazdovej skupiny sú plnenie úloh operačného strediska, ochrana majetku, preverenie poplachu, zabezpečenie objektu alebo ochrana domu. Ochrana rodinného domu, ochrana skladu a zabezpečenie prevádzky nie je to jediné, našou prácou je ochrana peňažných ústavov. Chránime banky aj bankomaty.

Naši pracovníci sú držiteľmi zbrojných preukazov, majú niekoľko ročnú prax v oblasti SBS, absolvujú na mesačnej báze školenie z taktiky vykonávania zásahov, ale aj postupov ošetrenia zranení a záchrany ľudského života.

So zvyšujúcou sa mierou kriminality a zručnosťou páchateľov trestných činov je nevyhnutný technologický pokrok. SBS služba musí byť na zabezpečenie objektu technicky a personálne pripravená.

Zásahová skupina predstavuje najužší výber zo zamestnancov našej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi vo výkone ochrany. Na stretnutie s páchateľom sme fyzicky a technicky pripravení.

Nadobúdané skúsenosti v oblasti SBS nás zaväzujú k neustálemu zlepšovaniu našich schopností.

Vozidlá sú vybavené všetkým čo potrebujeme, neodradí nás ani neprístupný terén. Kľúčový je rýchly dojazd, nikdy nevieme čo nás na objekte čaká a preto sme na riešenie neštandardných situácií pripravení.

Po príjazde na chránený objekt zavážia skúsenosti a dostatočne bohaté materiálne vybavenie.

Prvotné bezpečnostné úkony sú vykonané už keď zásahové vozidlo prichádza k objektu, zvlášť keď je predmetom ochrana domu alebo ochrana majetku na odľahlom mieste. Ako prvý prebieha monitoring objektu a okolia. Využívaním moderného vybavenia získavame nad páchateľmi taktickú výhodu, očakávaný moment nášho prekvapenia sa nekoná. 

Sme pripravení chrániť váš majetok a pomôcť vám.

záchrana života na prvom mieste

absolvovali sme kurzy

Prvá pomoc je súbor účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo na zabránenie zhoršenia zdravotného stavu ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Nenahradzuje lekárske ošetrenie, ale správny postup, skúsenosti a vybavenie sú predpokladom k jeho úspešnosti.

IFAK

Skratka slov pre „Individual First Aid Kit“. Jedná sa o lekárničku prvej pomoci, ktorú má každý člen zásahovej skupiny vždy pri sebe.

Obsahuje základné vybavenie na ošetrenie vážnych poranení. Základom obsahu IFAKu je Tourniquet, tlakový obväz, CHEST SEAL a izotermická fólia. 

IFAK je určený pre samoošetrenie zranení jeho nositeľa, zraneného kolegu a klienta.

ru_RURU

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU SBS:

BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK