Predstavujeme Vám

Osobná ochrana klienta

Ponúkame vám spoločnosť, ktorá vám dodá istotu.

Sprevádzame našich klientov na obchodné rokovania, dražby, aukcie, pri preprave finančnej hotovosti a cenných predmetov.

K osobnej ochrane neoddeliteľne patrí fyzická ochrana rodinných príslušníkov klienta. Sprevádzanie detí do a zo školy, krúžkov, tréningov, na spoločenských a kultúrnych podujatiach. 

Ponúkame vám pravidelné ako i nepravidelné monitorovanie objektov a sprevádzanie pri služobných cestách, obráťte sa na nás.

Ponúkame vám spoločnosť

ktorá dodá istotu

Základom našej práce je všetkými možnými a dostupnými opatreniami predchádzať hrozbám, ktoré ohrozujú klienta a neobmedzovať ho výkonom svojej činnosti.

Kladieme dôraz na komfort. Osobný strážca z našich radov je profesionál, ktorého si prajete mať po svojom boku nie len vtedy, keď sa niečo pokazí.

Sme pravidelne školení a trénovaní so zameraním na vysokú mieru pozornosti, aby sme pri výkone ochrany na 100% vnímali svoje okolie a dokázali tak včas zaznamenať rozdiely, ktoré môžu byť indikátormi blížiaceho sa útoku alebo krízovej situácie.

Pri práci našich Bodyguardov je samozrejmosťou bezpečnostné vzdelanie a ovládanie platnej legislatívy.

Naši pracovníci sú držiteľmi zbrojných preukazov, certifikátov pre výkon osobnej ochrany a majú bezpečnostnú prax.

Na pravidelnej báze sú školení nie len z taktiky vykonávania ochrany, ale aj postupov ošetrenia zranení a záchrany ľudského života.

Sme profesionáli, ktorých si prajete

mať po svojom boku

Sme si vedomí, že pri riešení krízových situácií je potrebné okamžite zakročiť s ohľadom na bezpečnosť a zdravie nie len našich klientov, ale i všetkých zúčastnených osôb.

Osobná ochrana je služba, v ktorej rozhodujú najmä skúsenosti a osobnostné predpoklady.

K vypracovaniu ponuky pristúpime po odbornej konzultácii a špecifikovaní vašich potrieb.

Sme pripravení a vybavení na každú príležitosť, stačí nás kontaktovať.

hu_HUHU