Predstavujeme Vám

Služby pre obce

Už samotná montáž alarmu zabezpečí ochranu obecného majetku, narušiteľ objektu spustí poplach a ústredňa vám tak vyšle signál.

Spustený poplach, ktorý vy, zástupcovia obce, prijmete na svoj mobilný telefón pre vás bezpochyby znamená nepríjemnosť v podobe vstávania do noci a riešenia vzniknutej situácie.

Poplach je nutné preveriť fyzicky s čím je spojené riziko, že páchateľ sa stále nachádza v objekte alebo v blízkosti objektu.

Pripojením EZS z vášho objektu na PCO získate vzdialený dohľad nad vašimi objektami. V prípade alarmu objekt preveríme, v prípade falošného poplachu vás budeme informovať prostredníctvom SMS a záznam vám odošleme elektronicky.

V prípade narušenia objektu sa snažíme zachytiť unikajúceho páchateľa, zabezpečíme miesto činu, privoláme Políciu, vykonáme s nimi prehliadku priestorov a podstúpime riziká za vás.

V prípade narušenia je potrebné zabezpečiť okolie objektu a strážiť objekt do príchodu Polície, asistovať pri prehliadke vnútorných priestorov a spísať s nimi zápisnicu.

Zabezpečiť môžte váš obecný úrad, školu, škôlku, kultúrny dom, hasičskú zbrojnicu, akýkoľvek objekt v správe obce, ktorý má elektronický zabezpečovací systém.

Obráťte sa na nás, sme odborníci na ochranu majetku.

Naša spoločnosť spolupracovala po dobu nášho pôsobenia na celej rade podujatí pod hlavičkou miest a obcí.

Hodová slávnosť, Vinobranie, koncerty, ale i zasadnutie zastupiteľstva v obci a verejné zhromaždenia.

Naša práca je dohliadať na hladký a ničím nerušený priebeh podujatia, svojou prítomnosťou predchádzame neželaným javom a s prípadnými komplikáciami sa vysporiadame profesionálne, svedčia o tom naše pribúdajúce referencie.

Obráťte sa na nás, na základe vašich požiadaviek a typu podujatia vám navrhneme plán ochrany a posúdime bezpečnostné rizika.

Našich pracovníkov rozmiestnime na kľúčové pozície, môžu vykonávať bezpečnostné prehliadky návštevníkov v areáli, dohliadať na plnenie opatrení a pomáhať pri organizačných činnostiach.

Naša prítomnosť vám zabezpečí hladký priebeh vášho podujatia, s nami bude vaše podujatie bezpečné a plné príjemných zážitkov.

Venujte sa hosťom a užívajte si plody vašej práce, obráťte sa na nás. 

Viac sa dočítate na stránke bezpečnostnej služby v sekcii zabezpečenie podujatí.

verejne prístupné miesta

Na základe zmluvy vykonávame v jednotlivých katastroch obcí funkciu bezpečnostného hliadkovania, za tým účelom využívame motorizovanú hliadku s označeným služobným vozidlom.

Hliadkovanie prebieha tak, že po vzore mestskej a obecnej Polície prechádzame komunikácie a verejné priestranstvá v katastri vašej obce.

Počas hliadkovania pre vás zhromažďujeme informácie, ktorých získavanie je pre samotných zástupcov obce časovo náročné a neprijateľné.

Evidujeme vznik nelegálnych skládok v extraviláne obce, spíšeme záznam o nefunkčnom osvetlení, svojou činnosťou zamedzujeme v nelegálnom vypúšťaní septikov, preverujeme nelegálne spaľovanie odpadu a poškodzovanie dopravných značení.

O každom zistení vytvoríme záznam, ktorý vám v čo najkratšom možnom čase zasielame na obec. O lokálnych problémoch sa tak dozvedáte prví, nemusíte tak reagovať až na sťažnosti od občanov.

sme v centre diania

Cieľom hliadkovania môže byť kontrola kritických miest, ktoré sa tak stávajú pevnými bodmi kontroly v rámci našej činnosti.

Každá obec je individuálna a potýka sa s rozdielnymi problémami, preto našu činnosť prispôsobíme vašim požiadavkám.

Pevným bodom kontroly môže byť na základe našich skúseností miesto, kde sa najmä v letných mesiacoch zhromažďujú ľudia za neželaným účelom, pričom môže dochádzať k znečisteniu verejného priestranstva, rušeniu nočného kľudu, prípadne poškodzovaniu verejného majetku.

Naopak v zimných mesiacoch, keď sa dni skracujú, badáme nárast kriminality v podobe cielených krádeží a škôd na majetku, preto sa pri našej činnosti zameriavame na jeho ochranu. Citlivým miestom v obci je počas sviatkov cintorín, je to miesto častých krádeží s rizikom početných požiarov.

Pre každú obec vytvoríme projekt chráneného objektu, ktorý upresňuje našu činnosť tak, aby naplnila vaše očakávania. Kľúčové sú pre nás informácie ktoré sa nám od vás dostávajú.

priechodnosť terénom

Naše vozidlá s pohonom 4×4 sú okrem iného vybavené hasiacimi prístrojmi, výnimkou ministerstva vnútra na úseku dopravy pre plnenie služobných povinností a zdravotníckym materiálom, ktorý je obohatený viac ako bežná auto-lekárnička.

Kriminálna trestná činnosť je ukrytá pred zrakmi bežných ľudí a prebieha na odľahlých miestach vašej obce, na opustených miestach alebo v ťažko dostupnom teréne a vy sa tak dozvedáte o následkoch takého konania prostredníctvom sťažností od občanov. Dá sa to inak, poznáme spôsob. 

My sme vaša aktívna ochrana a prevencia kriminality.

Záchrana ľudského života a zdravia hrá pri našej činnosti veľkú rolu. Pracovníci našej zásahovej jednotky absolvovali záchranársky kurz, opakovane poskytovali prvú pomoc občanom v núdzi, a tak sú na také situácie pripravení a svoje znalosti naďalej rozširujú.

Pracujeme transparentne, naše vozidlá majú zabudované zariadenia GPS, ktoré sú kedykoľvek k dispozícii vašej kontrole.

Snažíme sa byť pripravení na každú príležitosť.

Voľný pohyb psov

Radi by sme vám oficiálne predstavili jednu z našich pracovných činností, ktorej sa venujeme od roku 2015. Je ňou odchyt psov na profesionálnej úrovni.

Prečo sme s ním začali? V súčasnej dobe strážime už 9 obcí, v katastri týchto obcí vykonávame hliadkovaciu činnosť za účelom ochrany zdravia, života, majetku a verejného poriadku po vzore obecnej a mestskej Polície.

Sme vaša pravá ruka

referencie ako dôkaz

Už na samom počiatku poskytovania bezpečnostných služieb obciam sme sa stretli so psami, ktoré sa voľne pohybovali po verejných priestranstvách.

Je to častý jav a každý z vás ho iste pozná. Rada psov ohrozovala svoj život a život posádok vozidiel na pozemných komunikáciách, rada psov silných plemien strašila svojim zjavom okoloidúcich. Stretli sme sa aj s prípadmi, keď bolo ublížené človeku.

Prioritou bezpečnostnej služby pri ochrane svojho záujmu je vysporiadanie sa so všetkými známymi rizikami a keďže sa slovo „zákonnosť“ podpisuje na našej firemnej politike, zapracovali sme na splnení zákonných požiadaviek pre získanie oprávnenia na výkon odchytovej služby.

Zákonnosť a profesionalita 24/7, vyše 300 odchytených psíkov za nami, ani jeden sa nezranil, drvivá väčšina sa vrátila domov, veľa psíkov našlo adopciu a ani jeden jediný nebol uspaný.

Szakmaiság

Otázka bezpečnosti sa často dotýka citlivých informácií. Diskrétnosť a ochrana súkromia našich klientov je u nás na prvom mieste.

Zamestnanci našej spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou na všetky skutočnosti, ktoré súvisia s plnením pracovných úloh.

Presadzovanie záujmov našich klientov je cesta k úspešnej spolupráci.

Kérdéseik

Kik vagyunk

Sme súkromná bezpečnostná služba, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2014.

Rokmi overené pracovné postupy a nadobudnuté skúsenosti v oblasti bezpečnosti sme zužitkovali pri skvalitnení a rozvoji našej spoločnosti, vďaka čomu sme mohli rozšíriť portfólio nami poskytovaných služieb pri zachovaní kvality, na akú sú naši klienti a partneri zvyknutí.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť, preto vkladáme do našej práce maximum.

Spolupracujeme s občianskymi združeniami

sme transparentní

hu_HUHU

STAŇTE SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU SBS:

BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK