Bezpečnostná služba | Ochrana Vášho majetku

Využívajte naplno zabezpečovacie systémy VIDEOFIED®!

Videofied je kľúčovým hráčom na trhu s poplachovými systémami!!

Systém ponúka podľa vybraného panelu:

• Až 4-ročnú výdrž na jednu sadu batérií

• Rýchlu bezdrôtovú inštaláciu alebo inštaláciu s napájaním zo siete

• Zaslanie video-poplachu cez GPRS / IP / WIFI 

• Dostupnosť, jednoduchú manipuláciu a použitie kdekoľvek

Ochránte svoj majetok pomocou novej zabezpečovacej technológie VIDEOFIED.


  1. V okamihu detekcie narušenia natočí širokouhlá kamera farebný videoklip. 
  2. Video je odoslané na monitorovaciu stanicu. 
  3. Operátor monitorovacej stanice si môže video s udalosťou prehrať v reálnom čase a presne vyhodnotiť dôvod poplachu.
  4. V prípade skutočného napadnutia vyšle operátor monitorovacej stanice zásahové vozidlo a ďalej postupuje podľa pokynov pre zásah.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Príklady použitia:                                        

• Stavenisko

• Lešenie

• Neobývané budovy/priestory

• Oplotené areály

• Základňové stanice a rozvodne

• Doplnková podpora  strážených areálov

• Odľahlé areály,bane,štrkoviská

• Poľnohospodárstvo

• Solárne panely

• Krádeže medi

• Chemický a ropný priemysel

• Strechy kostolov


Doplnok k alarmu je aplikácia VIDEOFIED

S aplikáciou Videofied 2.0 môžete váš systém zakódovať(zapnúť), odkódovať (vypnúť), vyžiadať si 30sekundové on-line video (len pridetektoroch s funkciou Video Look-in, tzn. OSMV, OSMVC a ISMV) alebo aktuálnysnímok zo všetkých inštalovaných kamerových detektorov (pri všetkýchdetektoroch s kamerou).

Táto mobilná aplikácia nenahradzuje monitorovacie centrum /pult centralizovanej ochrany.
Prípadné poplachy a poruchy systému budú doručené len napult centralizovanej ochrany, ktorý dokáže na tieto udalosti reagovaťzodpovedajúcim spôsobom.
Pre správnu funkciu mobilnej aplikácie Videofied 2.0 musíbyť ústredňa pripojená k sieti LAN alebo WiFi s konektivitou do internetu.