Zásahové vozidlá

Zásahové vozidlá

Zásahová jednotka

Pri našej práci je často potrebné mať k dispozícii zásahovú jednotku. Hlavnou náplňou práce zásahovej jednotky je rýchly zásah na mieste určenia. Napríklad, ak zaznamenáme na pulte centrálnej ochrany narušenie stráženého objektu, areálu a podobne na miesto vyšleme zásahovú jednotku, ktorá objekt skontroluje a zabezpečí ochranu vášho majetku pred vandalmi, zlodejmi či inými narušiteľmi. Zásahová jednotka sa skladá z minimálne dvoch špeciálne školených a cvičených osôb. Základným znakom zásahovej jednotky je jej rýchlosť a údernosť, pretože iba vďaka rýchlemu zásahu môžeme ochrániť vás i váš majetok. V rámci našich služieb vám ponúkame aj kontrolovanie objektov, hliadkovanie a monitorovaciu činnosť. Naši pracovníci sú riadne uniformovaný a svoju prácu vykonávajú v súlade so všetkými zákonmi, ktoré upravujú činnosť bezpečnostných služieb. 

Činnosť zásahových jednotiek musí byť úzko spätá a synchronizovaná s činnosťou pultu centrálnej ochrany. Primárnym meradlom je tu rýchlosť a údernosť zásahovej skupiny, pod ktorú sa podpisuje znalosť prostredia a problematiky objektu, jazdné vlastnosti zásahových vozidiel, technické vybavenie a špecializovaná činnosť bezpečnostných pracovníkov.Pracovné povinnosti zásahovej jednotky sú vykonávané v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však:

pism. a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
pism. b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
pism. f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb


Bezpečnostný pracovník zásahovej skupiny musí spĺňať kritériá zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, predovšetkým však musí byť:

 • bezúhonný
 • spoľahlivý
 • odborne a zdravotne spôsobilý
 • držiteľom odbornej spôsobilosti viac ako 2 roky, skúsenosti v oblasti bezpečnosti
 • pravidelne školený v taktike vykonávania zásahov
 • držiteľom zbrojného preukazu
 • fyzicky zdatný

Zásahové vozidlá

Zásahové vozidlá musia byť predovšetkým správne označené v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti, a to nápisom „Zásahové vozidlo“. Musia byť spoľahlivé, technicky vybavené a ich jazdné vlastnosti musia byť dostatočné pre plnenie služobných povinností.

Naše zásahové vozidlá sú vybavené

 • navigáciou GPS
 • lokalizátorom GPS, dôležitým pre určenie polohy vozidla a vykazovanie plnenia služobných povinností
 • video kamerou, ktorá je pripevnená na čelnom skle a sníma situáciu pred vozidlom
 • pohonom 4×4
 • povolenie výnimky podľa § 140 ods.1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely plnenia služobných povinností

Kontrolná a hliadkovacia činnosť

Súčasťou našej ponuky poskytovaných služieb je kontrola objektov, hliadkovacia a obchôdzková činnosť, hliadkovanie zásahovými vozidlami v problematických oblastiach so zvýšenou mierou kriminality, predchádzanie výtržnostiam a poškodzovaniu majetku.

Pod pojmom „Hliadka“ rozumieme 2 a viac člennú, technicky vybavenú posádku Zásahového vozidla. Pracovníci bezpečnostnej služby sú riadne ustrojení, uniformovaní, označení v zmysle zákona o SBS a pravidelne školení v taktike vykonávania zásahov. Najkratšia časová jednotka, na ktorú je možné objednať si zásahové vozidlo za účelom hliadkovacej činnosti, je jedna hodina.

Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme a cenovú ponuku Vám vypracujeme zdarma. Kontakt

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nás môžeme kedykoľvek kontaktovať buď prostredníctvom kontaktného formuláru alebo telefonicky na +421 948 684 548 veľmi radi Vám odpovieme a poradíme.

Vaše meno
E-mailová adresa
Mám záujem o
Zadajte overovací kód z obrázka