Zabezpečenie kultúrnych podujatí

Zabezpečenie kultúrnych podujatí

Ochrana pri zabezpečení športových a kultúrnych podujatí

Spoločnosť Defense Pro, s.r.o. Vám poskytne vhodnú formu ochrany pre každú príležitosť, ktorá si vyžaduje prítomnosť pracovníkov bezpečnostnej služby.

Poskytneme Vám vhodnú formu ochrany pri zabezpečení športových a kultúrnych podujatí, osláv, koncertov, prostredníctvom našich zamestnancov sa postaráme o ochranu Vášho majetku a hladký priebeh podujatia.

Zamestnanci podieľajúci sa na ochrane spĺňajú kvalifikačné požiadavky určené objednávateľom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, do práce prichádzajú riadne ustrojení, na žiadosť klienta a vo vzťahu k charakteru objednávky sú vhodne oblečení (oblek, košeľa, „kapsáče“), sú dostatočne technicky vybavení. Úroveň technického vybavenia, výstroje a výzbroje vyhodnocujeme vo vzťahu k danej objednávke.

V prípade potreby a na základe objednávky klienta zabezpečíme posilnenie výkonu ochrany dostatočným počtom zamestnancov
Objednané služby Vám poskytneme podľa Vašich požiadaviek, najmä včas, presne, v požadovanej kvalite a v medziach zákona tak, aby nedošlo k poškodeniu Vášho mena a Vašich klientov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasností nás môžeme kedykoľvek kontaktovať buď prostredníctvom kontaktného formuláru alebo telefonicky na +421 948 684 548 veľmi radi Vám odpovieme a poradíme.

Vaše meno
E-mailová adresa
Mám záujem o
Zadajte overovací kód z obrázka