Predstavujeme Vám

Upratovanie bytov a rodinných domov

Upratovanie nechajte na nás

Čím sa líšime?

Ochrana vášho súkromia a vaša spokojnosť je u nás na prvom mieste. Presvedčte sa.

Sme transparentní, náš zamestnanec pracuje vždy riadne ustrojený a v uniforme, než prejde cez prah vašich dverí. Zakaždým sa predstaví a preukáže. Každý náš zamestnanec dostáva pri nástupe do zamestnania vlastný identifikačný preukaz, ktorý vám pri príchode k vám vždy ochotne ukáže. 🙂

Dobrým výberom zamestnancov tvoríme

Kvalitné služby

Začíname od seba

Ochrana vášho súkrómia je pre nás na prvom mieste.

Službu poskytujeme na základe štandardov, ktoré vyžadujeme pri upratovaní našich vlastných domácností a preto si dávame záležať.

Začíname výberom vhodných zamestnancov a službu poskytneme na základe vašich požiadaviek na najvyššej možnej úrovni, ktorú po každom upratovaní preverí zamestnanec z oddelenia kontroly kvality. Po skončení práce vyhotovíme záznam pozostávajúci z vykonaných úkonov, ktorý vám odošleme na schválenie.

Ako chránime vaše osobné súkromie?

Prvý krok je potlačenie akýchkoľvek pochybností o úniku informácií z vášho súkromia. Pri upratovaní a kontrole kvality ostávajú osobné mobilné telefóny všetkých dievčat vo vozidle, majú pri sebe výhradne služobný telefón na telefonovanie, bez funkcie nahrávania akýchkoľvek záznamov.

V upratovacích službách našej spoločnosti pracujú výhradne preverení ľudia viazaní mlčanlivosťou. To však neznamená, že sa u vás budú striedať.

Potláčame fluktuáciu, stavíme na kvalitu

Nedovolíme si riskovať stratu vašej dôvery základnou chybou, a to vystavovať vás nepríjemnosti v podobe spoznávania nových tvárí vo vašej domácnosti.

Zamestnancov vybraných pre upratovanie vašich priestorov vymeníme iba na vašu žiadosť, alebo s vašim súhlasom.

Základom našej práce sú dlhodobé pracovné vzťahy, ktoré udržujeme nie len s našimi klientami, zakladáme si na nich aj pri výbere zamestnancov.

Upratujeme v štandarde, ktorý vyžadujeme aj pri upratovaní našich vlastných domácností.