Odborne spôsobilí zamestnanci

Odborne spôsobilí zamestnanci

Naša práca je špecifická a pre jej výkon je potrebné, aby každý náš zamestnanec spĺňal určité kritéria. To znamená, že každý z našich zamestnancov musí spĺňať odborné požiadavky pre výkon tejto profesie ale musí mať aj osobnostné a fyzické predpoklady. Náš tím sa skladá z odborníkov, ktorí majú za sebou aj pracovné skúsenosti v oblasti strážnej služby. Ich schopnosti sú preverované v pravidelných testovaniach, ktoré absolvuje každý člen nášho tímu. S profesionalitou našich zamestnancov úzko súvisí aj kvalita poskytovaných služieb, takže výber správnych ľudí je pre nás kľúčovým.