Diskrétnosť

Diskrétnosť

Diskrétnosť je pre nás samozrejmosťou. Pri našej práci často prichádzame do kontaktu s citlivými informáciami o našich klientoch. Tieto informácie podliehajú prísnej diskrétnosti. Všetci naši zamestnanci sú zaviazaní mlčanlivosťou, ktorá je zakotvená aj v zmluvách s klientom. Vďaka všetkým týmto opatreniam nemusíte mať ani najmenšie obavy, že by mohli nejaké citlivé informácie o vás či vašom majetku uniknúť. Diskrétnosť vám garantujeme na 100%.