Bezpečnostné kritéria

Bezpečnostné kritéria

Vaša bezpečnosť i bezpečnosť a ochrana vášho majetku je u nás na prvom mieste. Preto dodržiavame všetky potrebné bezpečnostné kritéria. Pri svojej práci zároveň využívame najmodernejšie technológie, ktoré sú určené na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti. S využívaním technológií pri našej práci súvisí aj pravidelné vzdelávanie našich zamestnancov. Aby sme vám mohli poskytnúť maximum, čo je v našich silách, musíme ovládať všetky oblasti našej pôsobnosti a musíme mať prehľad o vývoji a využívaní najnovších technológií. 

Naše certifikáty a osvedčenia

Licencia na prevádzkovanie detektívnej a strážnej služby